TR - EN

TNED 6. Genel Kurul Toplantısı

 

 Türk Nöroendokrinoloji Derneği Sayın Üyeleri,

      

         Derneğimizin altıncı Olağan Genel Kurulu 4 Eylül 2020 Cuma günü saat 14.00'de İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminer Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

         Bu toplantıda  çoğunluk  sağlanamazsa Genel Kurul çoğunluk aranmaksızın 12 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 14.00'de aynı yerde ve aynı gündemle toplanacaktır.

         Tüm üyelerimize saygı ile duyurulur.   

 

         Türk Nöroendokrinoloji Derneği                                                                                                                  12.08.2020

                   Yönetim Kurulu
 
 

 

GÜNDEM:

1. Açılış

2. Divan Kurulunun seçimi

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması

4. Denetleme Kurulu raporunun okunması

5. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu raporunun ibrası

6. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi

7. Dilek ve temenniler

8. Kapanış