TR - EN

TNED Genel Kurul Duyurusu

Türk Nöroendokrinoloji Derneği Sayın Üyesi,

Derneğimizin altıncı Olağan Genel Kurulu 23.05.2023 Salı günü saat 14.00'de İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Kat Seminer Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul çoğunluk aranmaksızın 30.05.2023 Salı günü saat 14.00'de aynı yerde ve aynı gündemle toplanacaktır.

Tüm üyelerimize saygı ile duyurulur.

Türk Nöroendokrinoloji Derneği                                                                                   08.05.2023

Yönetim Kurulu

 

 

GÜNDEM:

1. Açılış

2. Divan Kurulunun seçimi

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması

4. Denetleme Kurulu raporunun okunması

5. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu raporunun ibrası

6. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi

7. Dilek ve temenniler

8. Kapanış