TR - EN

TNED 5. Genel Kurul Toplantısı

             Derneğimizin beşinci Genel Kurulu 19 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 15.00'de İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminer Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Bu toplantıda  çoğunluk  sağlanamazsa Genel Kurul çoğunluk aranmaksızın 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 11.00'de aynı yerde ve aynı gündemle toplanacaktır.
Tüm üyelerimize saygı ile duyurulur.                                                    

Türk Nöroendokrinoloji Derneği                                                                                05.05.2017
Yönetim Kurulu
 

GÜNDEM:
1. Açılış
2. Divan Kurulunun seçimi
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması
4. Denetleme Kurulu raporunun okunması
5. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu raporunun ibrası
6. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi
7. Dilek ve temenniler
8. Kapanış