TR - EN

TNED 7. Genel Kurul Toplantısı

Türk Nöroendokrinoloji Derneği Sayın Üyesi,

 

 

Derneğimizin altıncı Olağan Genel Kurulu 30.03.2021 Salı günü saat 14.00'de İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminer Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Bu toplantıda  çoğunluk  sağlanamazsa Genel Kurul çoğunluk aranmaksızın 08.04.2021 2020 Perşembe günü saat 14.00'de aynı yerde ve aynı gündemle toplanacaktır.

Tüm üyelerimize saygı ile duyurulur.                                              


Türk Nöroendokrinoloji Derneği                                                                              12.03.2021
Yönetim Kurulu
 


GÜNDEM:

1. Açılış

2. Divan Kurulunun seçimi

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması

4. Denetleme Kurulu raporunun okunması

5. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu raporunun ibrası

6. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi

7. Dilek ve temenniler

8. Kapanış